Voda

Voda

Nedílnou a velice důležitou součástí technologií instalovaných v Českém soběstačném domě – domě bez veškerých inženýrských sítí, tedy i bez vodovodního řadu – je okruh vodního hospodářství. Shodou různých okolností jsme se seznámili s majiteli společnosti Envi-Pur, lídra na trhu technologií pro čistění, úpravu a recyklaci vody. Envi-Pur se nakonec nadchl do našeho domu a celým procesem hospodaření s vodou nás provedl. Následovala i bezchybná realizace. Toto fakt není reklama, to je prostě pravdivý popis událostí a upřímné poděkování, protože bez takových lidí a nadšenců by náš dům reálně nestál. Takže ještě jednou díky do Envi-Puru (konkrétně pánům Drdovi, Hnojníkovi, Vilímovi a především Maršíkovi), víme, že jsme Vám přidělali pár vrásek na čele.

Při výběru technologií vodního managementu v Českém soběstačném domě byl kladem důraz především na úsporu energie, jednoduchost, kvalitu a spolehlivost systému, což kupodivu není vůbec běžný přístup. Obecně se spotřeba energie v kontextu hospodaření s vodou ať už na úrovni obcí, ale i domů vlastně neřeší a jsme rádi, že i pro Envi-Pur to byla docela zajímavá technologická lekce, možná i trochu inovační posun, který dále uplatní. (Ostatně přímý důsledek je například instalace čističky odpadních vod v obci Arnoštov na Šumavě, která už jede pilotně na bateriích a solárních panelech od GWL). Prioritami vodního hospodářství v našem domě byly kvalita, energetická nenáročnost, maximalizace využití dešťové vody a minimalizace vody z vrtu. Celá technologie by se dala rozdělit do tří dílčích částí, takže pěkně postupně:

1. Zásobování objektu vodou z vrtu

Zdrojem vody pro Český soběstačný dům je trubní vrtaná studna o hloubce 40 m. Dopravu vody zajišťuje ponorné čerpadlo vybavené řídící jednotkou s frekvenčním měničem. Tato sestava zajišťuje konstantní tlak ve vodovodní soustavě a vede tím k značným energetickým úsporám. Bariéru mechanickým nečistotám zajištují dva mechanické filtry (60 a 10 μm). Jako desinfekce vody, vzhledem k minimálním energetickým nárokům, byla zvolena sestava membránového dávkovacího čerpadla a pulzního vodoměru. Desinfekčním činidlem byl zvolen chlornan sodný. Mimochodem, chlornan se používá na 90 % úpraven vody v ČR. I na ÚV Plav, která zásobuje celý Jihočeský kraj. Jestliže je v rozboru vody mikrobiální znečištění, zbavíme se ho jedině chlorem nebo UV zářením. V Českém soběstačném domě používáme oba způsoby. Posledním stupněm úpravy vody je instalace filtru s aktivním uhlím, který zajišťuje zlepšení organoleptických vlastností vody.

2. Využití dešťové vody

Systém hospodaření dešťovou vodou se skládá z akumulační nádrže o objemu 16 ma kompaktního setu pro využití dešťové vody v domě. Dešťovou vodu je možné využívat jak pro závlahu přilehlého pozemku, tak pro splachování WC a sprchování. Dešťová voda, která je využita v domě, má shodnou úpravu jako voda z vrtu (mechanické filtry + desinfekce). V případě, že řídící jednotka setu pro dešťovou vodu vyhodnotí nízkou hladinu v nádrži na dešťovou vodu, přepne systém automaticky doplňování vodou z vrtu přes otevřenou nádržku.

3. Likvidace splaškových odpadních vod z domu v domovní čistírně odpadních vod

Splaškové odpadní vody z domu jsou předčištěny v mechanicko–biologické ČOV typu BC 6 EXCLUSIVE a následně vsakovány do horninového prostředí, jedná se o tzv. vsak. Odpadní voda přitéká do nátokové zóny ČOV, kde dochází k zachycení hrubých organických nečistot. Tato zóna plní též funkci denitrifikační, kde jsou dusičnany redukovány na plynný dusík, který uniká do atmosféry. Pod nornými stěnami voda protéká do části nitrifikace, kde jsou redukované formy dusíku oxidovány na dusičnany v přítomnosti rozpuštěného kyslíku. K separaci aktivovaného kalu a předčištěné odpadní vody dochází v dosazovací nádrži vlivem sedimentace. Posledním stupněm čistění je mechanický filtr s UV lampou. Mechanický filtr zajišťuje záchyt uniklých nečistot z dosazovací nádrže a UV lampa pomáhá s likvidací mikrobiologického znečištění v odpadní vodě. Dodávku vzduchu do čistírny zajišťuje membránové dmychadlo, které je spínáno od řídící jednotky, jež je umístěna v nádrži. Z ČOV odtéká předčištěná odpadní voda do vsakovacího objektu, který je společný i pro dešťovou vodu.

 

Fotky i z vrtání

Video s Milošem – krátká video-prohlídka nainstalovaného vodního hospodářství Envi-Pur v Českém soběstačném domě.

 

No a pokud Vás Český soběstačný dům zajímá, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho newsletteru, dá se to z každé podstránky tohoto webu. Každodenní aktuality, radosti a strasti se stavbou sledujte na našem IG a FB. Pokud se chcete do domu podívat, nebo v něm něco vytvořit, pište nám zatím na info@csdum.cz, dokud nebude sofistikovanější rezervační systém. Jo a kdyby náhodou, jen pro pořádek – nepobíráme žádné dotace, ani státní, ani z EU. A když říkáme „my“, myslíme nás.

Pavel, Jakub, Jana

Neustále se děje něco zajímavého!
Přihlašte se k odběru novinek a budete vždy v obraze.