Snažíme se z našeho domu pomáhat zvýšit počet
staveb v různé míře energetické soběstačnosti