Snažíme se z našeho domu pomáhat zvýšit počet
staveb v různé míře energetické soběstačnosti

Co všechno pro to děláme?