Materiály - izolace, sádrokarton, aj

Materiály - izolace, sádrokarton, aj.

Naším cílem bylo navrhnout malý, poctivý domek s co nejdelší životností, ideálně několik generací. Udržitelnost Českého soběstačného domu tedy budeme snad rozpočítávat na poměrně dlouhou dobu. Ano, nestavíme úmyslně pasivní dům, jsme na nízkoenergetickém standardu, celková tepelná ztráta našeho domu bude cca 6,5 kW, počítáno dle normy lokace při -18 °C. Dále nemáme uprostřed louky a lesa velkou centrální rekuperační jednotku, která by za nás větrala, místo toho máme dvě malé decentrální rekuperační jednotky v obou ložnicích. Nedělali jsme blower-door test (a ani zřejmě nebudeme) a, ano, mohla to být dřevostavba nebo třeba slaměný dům, 3D vytisknutý dům z plastového recyklátu či earth-house. Ve všech těchto typech domů by nicméně námi sestavená off-grid skladba technologií hospodařících se zdroji fungovala úplně stejně. My se prostě rozhodli v rámci co nejdelší životnosti pro ověřenou celokeramickou variantu a co nejpoctivější a nejtrvanlivější stavební materiály. A tak jsme dům také postavili a jsme za to moc rádi.

 

Obvodové zdi domu jsou z broušených cihel Porotherm T-profi plněných izolační vatou a vnitřní příčky využívají akustických vlastností pálených cihel Porotherm AKU. O tom ale pojednává separátní článek, v tomto se budeme věnovat všem ostatním zásadním stavebním materiálům, které jsme v Českém soběstačném domě použili. Široce se uplatnily materiály z portfolia Saint-Gobain, tedy Isover pro izolaci základů, fasády, podhledů, podkroví a podlah. Dále jsme použili fasádní systém s chytrou omítkou, hydroizolace a podlahové hmoty Weber či sádrové omítky Rigips. Od začátku našeho projektu jsme slibovali open-source přístup k informacím o naší stavbě. Slib plníme a na konci tohoto článku tedy najdete kompletní pdf dokumentaci horizontálních i vertikálních materiálových skladeb Českého soběstačného domu, plus výkresy půdorysů.

 

U základové konstrukce, která je v přímém kontaktu se zemní vlhkostí, jsme v domě použili minerální hydroizolační stěrku w.tec 930. Ta je vysoce odolná proti sulfátům a jiným látkám obsaženým v zemní vlhkosti a to jsme přesně potřebovali. Následně byla základová deska opatřena jednosložkovou samonivelační cementovou hmotou weberfloor 4150 sloužící jako vyrovnávací vrstva, kterou lze nanášet i v proměnné tloušťce  2,5 až 30 mm. Dosahuje pevnosti v tlaku 25 MPa a je pochůzná již po 4–6 hodinách. Jedná se tak o profesionální, ale zároveň i ekonomické řešení. Pro bezprašnou povrchovou úpravu podkladní vyrovnávací cementové hmoty byla využita hydroizolační nátěrová podlahová hmota webersys epox. Je zde volena pro svou vysokou přilnavost k podkladu, odolnost proti oděru a omyvatelnost.  

 

Vnější stěna Českého soběstačného domu pod úrovní terénu je opatřena nenasákavou tepelnou izolací Isover EPS Perimeter s parametrem λD = 0,034 W/mK a lepicí hmotou – Weber.tec 915. Vnější stěna u soklu, tj. napojení stěny na úrovni a pod úrovní terénu má v detailu řadu funkcí. Musí splňovat vysoké nároky na dostatečnou pevnost, odolnost proti působení vody (vzlínající i odstřikující) a odolnost proti působení mrazu. Toho se dosáhlo pomocí vysoce efektivní desky Isover EPS SOKL 3000. U energeticky soběstačného domu má tepelná izolace zvlášť důležitou funkci. Nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou, snižují se tepelné ztráty a tím se zvyšují vnitřní povrchové teploty stěn. To úzce souvisí se zamezením vzniku plísní. Tato izolace umožní také souvislé omítnutí pod úroveň terénu.

 

U vnější stěny do výšky 300 mm nad terén byla použita minerální škrábaná omítka  břízolitového typu weberpral. Je svým charakterem složení a otevřenou strukturou vhodná do prostředí, kde se dům nachází. Otevřené póry omítky vodu přijímají, ale jsou ji schopny i velmi rychle vydat odparem. Tím je na minimum omezena možnost vniku řas a plísní na jejím povrchu.

 

V interiéru jsou v podkroví použity různé typy sádrokartonu Rigips: jako například impregnovaný sádrokarton – vnější stěna s vnějším obkladem ve štítu a instalační předstěna je ze sádrokartonových desek RIGIPS RBA s technologií Activ’Air®, která odbourává z vnitřního prostředí formaldehyd. Zateplení podkroví obstarává minerální vlna Isover UNI a Unirol Profi s lambdou 0,033 W/mK s paropropustnou folií Isover Vario®. Izolace v podkroví je zaklopena vysokopevnostní sádrokartonovou deskou Rigips Habito. Vnitřní povrchové úpravy jsou provedeny sádrovou omítkou Rigips Rimat 100 DLP. V interiéru budou také využity skleněné prvky Glassolutions.

 

Pro splnění požadavku postavit komfortní, udržitelný a nízkoenergetický dům se skladbou vhodně vybraných materiálů byl vybrán koncept Multi-Comfort koncernu Saint-Gobain. Koncept je zaměřen na vytvoření příjemného prostředí ve všech nově stavěných nebo rekonstruovaných budovách. Zásadní je splnění potřeb uživatelů, zároveň ale všechny navrhované materiály a systémy musí respektovat rovněž hodnoty jako je bezpečnost, udržitelnost, energetická účinnost. 

 

Koncept Multi-Comfort od Saint-Gobain, který jsme na domě aplikovali, je vyjádřen prostřednictvím komfortu s charakterizovanými a následně změřitelnými parametry. Ty nyní měříme a v budoucnu také zveřejníme. Parametry jsou:

 

– Tepelný komfort (okolní teplota, sálající teplo, rychlost proudění vzduchu)

– Světelný komfort (osvětlení, barevný vzhled, orientace – kontrast, jas)

– Akustický komfort (vnější hluk, ozvěna-dozvuk, okolní hlučnost z technických zařízení) 

– Kvalita vzduchu (přívod čerstvého vzduchu, rychlost proudění vzduchu, relativní vlhkost, hodnoty CO2 a těkavých látek).

 

Požádali jsme Jakuba Bendu, habitat managera společnosti Saint-Gobain, aby nám k tomu našemu domku také něco málo napsal a on nám poslal tenhle fajn odstavec, děkujeme, opravdu. Byla to cesta.

„Skupina Saint-Gobain se pro projekt Český soběstačný dům nadchla již před mnoha lety, kdy byl pouhou vizionářskou ideou. Věděli jsme ale, že jde přesně o ten typ stavby, pro které vyvíjíme naše materiály. Chceme stavět tzv. Multikomfortní domy a tak se filosofie Pavla Podruha skvěle potkala s tou naší. Už ve fázi projektu byli zapojeni naši odborníci a dům tak mohl využít veškerý potenciál našich materiálů a řešení.“


 

pdf s horizontálními i vertikálními skladbami domu + půdorysy

Neustále se děje něco zajímavého!
Přihlašte se k odběru novinek a budete vždy v obraze.